Foreningen

Silkeborg Delebilklub er en forening, der blev stiftet den 1. marts 1999.

Silkeborg Delebilklub har et sæt vedtægter, der udgør foreningens grundlag.

Foreningen har til formål at stille delebiler til rådighed for foreningens medlemmer. Foreningen skal ikke give overskud ud over det, der er nødvendigt, for at foreningen kan konsolidere sig. Et eventuelt overskud skal komme foreningens medlemmer til gode, f.eks. i form af lavere priser eller flere biler.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelse af foreningens arbejde varetages af en valgt bestyrelse.

Foreningens bestyrelse

Foreningens webansvarlig

Se vedtægter

Se medlemsvilkår