Foreningen Silkeborg Delebilklub

Foreningen har til formål at stille delebiler til rådighed for foreningens medlemmer.

De biler, Silkeborg Delebilklub pt råder over, kan ses her.

Bilerne er valgt, så de dækker forskellige kørselsbehov, fra single til familie.

Hjemmesiden indeholder oplysninger om de forskellige aspekter af foreningen Silkeborg Delebilklubs virksomhed.

Forening Silkeborg Delebilklub blev stiftet den 1. marts 1999.

Foreningen skal kun give overskud i et omfang, således at foreningen kan konsolidere sig.

Et eventuelt overskud skal komme foreningens medlemmer til gode, f.eks. i form af lavere priser eller flere biler.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den daglige ledelse af foreningens arbejde varetages af en valgt bestyrelse.